•          
  •  
  •  

 

 

                                                                                    

 Проект    BG05M2OP001-2.004-0004    „Развитие  на  способностите  на  ученицитеи  повишаване на

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и  компетентности

(Твоят час)“  – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен

растеж, съфинансирана от Европейския съюз чрезЕвропейските структурни и инвестиционни фондове. 


Линк към сайта на проекта: https://tchas2.mon.bg

 

В ОУ "Св. Климент Охридски" с. Блатец, общ. Сливен са сформирани следните групи за

преодоляване на обучителни затруднения и извънкласни дейности по интереси:


1 Бащин език - Обучителни затруднения  
2 Вълшебният свят по БЕЛ - Обучителни затруднения  
3 Да четем и разказваме заедно - Обучителни затруднения  
4 Забавна математика - Обучителни затруднения  
5 Знам и мога - Обучителни затруднения  
6 Как да живеем здравословно - Занимание по интереси  
7 Като старите майстори - Занимание по интереси  
8 Лесна граматика - Обучителни затруднения  
9 Лесна математика - Обучителни затруднения  
10 Магията на словото - Занимание по интереси  
11 Математика - IV а - Обучителни затруднения  
12 Математика I а клас - Обучителни затруднения  
13 Математика-II а клас - Обучителни затруднения  
14 Математика-II б клас - Обучителни затруднения  
15 Обичам да чета и пиша - Обучителни затруднения  
16 Пиша и чета - вярно и красиво - Обучителни затруднения  
17 Приятели на театралното изкуство - Занимание по интереси  
18 Пътешествия по света - Занимание по интереси  
19 Формиране на начални комуникативни и речеви умения - Обучителни затруднения  
20 Четем, пишем, съчиняваме -Обучителни затруднения

ТАКА РАБОТИМ ПО ПРОЕКТА:    


   

Представяме Ви част от работата на група "Магията на словото" с ръководител г-жа Стела Балазова.

В своите занимания по проекта групата изработва училищен вестник "Голямо междучасие"

       

Публична изява на група "Магията на словото" и представяне на брой 32 на училищния вестник "Голямо междучасие"

 

      

 

      

       

 

Така протече представителната изява на група "Приятели на театралното изкуство" на 23.12.2016г. с ръководител г-н Боян Рундев:

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моменти от работата на група за дейности по интереси "Като старите майстори"

 

 

 

   

   

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти