•           
  •  
  •  

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за провеждане на тръжна процедура за отдаване под аренда на училищни земеделски имоти.

 

    В СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ ЖЕРТВА ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА      ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ С ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: 

- ТЕЛ.112 – НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112 – ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ – СЛУЧАИ НА ВНЕЗАПНА        РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ИМУЩЕСТВО;

- ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ – ОБЩИНА СЛИВЕН – 044/62-57-25, 62-50-83;

РИО-СЛИВЕН -044/611020; 0879600339 – ИЛОНКА ТОЛЕВА

 

 СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ:


   

 

   

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:


 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти