•          
  •  
  •  

 

 

СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за провеждане на тръжна процедура за отдаване под аренда на училищни земеделски имоти.

 

    В СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ ЖЕРТВА ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА      ИНТЕРВЕНЦИЯ ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ С ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: 

- ТЕЛ.112 – НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 112 – ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ – СЛУЧАИ НА ВНЕЗАПНА        РЕАЛНА ЗАПЛАХА ЗА ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА ИЛИ ИМУЩЕСТВО;

- ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ – ОБЩИНА СЛИВЕН – 044/62-57-25, 62-50-83;

РИО-СЛИВЕН -044/611020; 0879600339 – ИЛОНКА ТОЛЕВА

 

 СЪОБЩЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ:


   

 

   

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:


11.03.2020 г.

Уважаеми родители и ученици, със заповед на министъра на здравеопазването са преустановени учебните занятия за учениците до 29.03.2020 година, включително. Моля, следете сайта на училището за информация, защото е възможно този срок да бъде удължен.

 

Драги родители, 

до 30 март училищата и детските градини ще прилагат дистанционно обучение. Това е много важно за вашите деца и днес те се нуждаят в още по-голяма степен от вашата подкрепа,  за да не изостанат от училище и да се справят, така че да бъдете горди с тях! 

 Какво означава дистанционното обучение през следващите две седмици?  Вижте информация на http://www.amalipe.com/index.php?nav=news&id=3678&lang=1

 

Дейности, които ОУ "Св. Климент Охридски" ще извършва в периода 13.04.2020 г. - 16.04.2020 г.

- занимания по интереси;
- дейности за обща подкрепа в зависимост от индивидуалните потребности на учениците – напр. допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението в т.ч. и по обективни причини, индивидуални консултации, кариерно консултиране;
- обучение по предмети в областта на изкуството, технологиите и спорта, в случай че обучение по тези предмети не е осъществявано (достатъчно) за периода на извънредното положение;
- виртуално посещение на музеи, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане и оценяване на екипни проекти и др.;
- провеждане на часове на класа и/или занимания, насочени към здравното, екологичното, гражданското и патриотичното образование, към безопасността на движението,  опасностите в интернет или в други области, определени съвместно с учениците;
- психологическа подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.

 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти