•          
  •  
  •  

 

 

                        

                                                 Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" - УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

 

В ОУ "СВ. Климент Охридски" с. Блатец, общ. Сливен са сформирани следните групи по проект "Подкрепа за успех" - учебната 2020/2021 година:

 

1. БЕЛ - I а клас с ръководител г-жа Силвия Тодорова

2. Математика - I а клас с ръководител г-жа Силвия Тодорова

3. БЕЛ - I б клас с ръководител г-жа Донка Георгиева

4. БЕЛ - II а клас с ръководител г-жа Ценка Михайлова

5. БЕЛ - II  б клас с ръководител г-жа Маринела Драгиева

6. БЕЛ - III а клас с ръководител г-жа Диана Гандева

7. БЕЛ - III б клас с ръководител г-жа Айше Османова

8. БЕЛ - IV а клас с ръководител г-н Атанас Сакеларов

9. БЕЛ - IV б клас с ръководител г-жа Йорданка Сакеларова

10. Математика -V б клас с ръководител г-жа Пламена Аврамова

11. БЕЛ - VI б клас с ръководител г-жа Даяна Радева

12. БЕЛ - VII а клас с ръководител г-жа Стела Балазова

13. Математика - VII б клас с ръководител г-н Пламен Добрев 

 

Представяме Ви снимков материал по работата на групите:

 

          

 

                 

 

       

 

       

 

       

 

     

 

       

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти