•          
  •  
  •  

 

 

Проекти

Училището работи по два европейски проекта:

1. " BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

2. BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР.

 

Работим и по следните национални програми:

1. "С грижа за всеки ученик" модул "Допълнителна работа с деца от подготвителните групи"

2. "На училище без отсъствие" модул "Без свободен час"

3. "ИКТ в училище"

4. Секторна програма "КОМЕНСКИ" от ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ"

5. На 23.10. 2014 година в ОУ „Свети Климент Охридски” – с. Блатец, общ. Сливен стартира реализацията на проект по националния ученически конкурс  „Проектът на нашия клас – За живот без тютюн 7”  /23 октомври 2014 г. – 31 май 2015 г./

 

Конкурсът е инициатива на Министерството на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Представителството на ЕК в България

 

Заглавие на проекта: "Ръка за ръка"  

Участници: 8., 6. клас и 7. клас                                                           

Ръководител на проекта: Стела Балазова

Формат на конкурса:

Първа фаза: 23 Октомври 2014 - 15 Ноември 2014

Втора фаза: 20 Ноември 2014 - 30 Април 2015

 

Партньори на проекта:  РЗИ Сливен, Здравна служба с. Блатец, Библиотека в с. Блатец, РПК с. Блатец, Кметство с. Блатец, Община Сливен - Отдел "Екология"

 

Цел: В края на проекта 100 % от участниците да са непушачи.    

              

Настоящите осмокласници участват за трета поредна година в конкурса. В предходния шести сезон те бяха сред най-активните участници и увлякоха със себе си освем петокласниците (настоящи шестокласници) и сегашните седмокласници.

 

Идеята на конкурса е чрез силата на науката, изкуството и спорта, настоящият проект да допринесе за усвояване и утвърждаване на модели на поведение, които да спомогнат за правилния избор на здравословен начин на живот без тютюн.

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти