•          
  •  
  •  

 

 

Добре дошли            

                        МИСИЯ:

                       ОБРАЗОВАТЕЛНО, ПРОСВЕТНО И КУЛТУРНО

                       СРЕДИЩЕ, ПРЕДЛАГАЩО ДОСТЪПНО И

                       ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ.

              

 

                                      

                        ВИЗИЯ:

                                                                                  СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ,

                                                                                  СЪЧЕТАВАЩО ТРАДИЦИЯ

                                                                                  И НОВАТОРСТВО, ОСИГУРЯВАЩО КЛЮЧОВИ

                                                                                  ЗНАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ

                                                                                  ЗА БЪДЕЩАТА ИМ ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ

                                                                                  И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

 

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС

 

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Училище "Свети Климент Охридски" е на 159 години. То е средищно - в него учат над 300 деца и ученици от петте селa: Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово, Горно Александрово. Към училището e присъединенa и  подготвителната група на полудневна детска градина "Щастливо детство" в село Драгоданово с 20 деца.

 

В ОУ "Св. Климент Охридски" работят 32 педагози, от които:

- бакалавър – 16 педагогически специалисти

- магистър   – 16 педагогически специалисти

 

От педагогическите специалисти с професионално-квалификационна степен са 17:

I ПКС    –  2 педагогически специалисти

II ПКС   –  1 педагогически специалисти

III ПКС

IV ПКС  –  9 педагогически специалисти

V ПКС   –  5 педагогически специалисти

 

 

        

 

 

 

ОБЯВА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти