•          
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

 

МИСИСИЯ И ВИЗИЯ

МИСИЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛНО, ПРОСВЕТНО И КУЛТУРНО
СРЕДИЩЕ, ПРЕДЛАГАЩО ДОСТЪПНО И
ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ.
ВИЗИЯ:
СРЕДИЩНО УЧИЛИЩЕ, СЪЧЕТАВАЩО
ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО,
ОСИГУРЯВАЩО КЛЮЧОВИ ЗНАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ
ЗА БЪДЕЩАТА ИМ ЛИЧНОСТНА РЕАЛИЗАЦИЯ
И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

 

 

                                                                                                                                                                                           

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

ВАЖНО! НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВИ КЛАС В ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" С. БЛАТЕЦ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

         

              Уважаеми родители,

       

         Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас в ОУ" Свети Климент Охридски" с. Блатец имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.  Еднократната помощ се отпуска след подаване на заявление-декларация до Дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 15.10.2021 г., като се прилага удостоверение, издадено от ОУ" Свети Климент Охридски" с. Блатец . Удостоверението можете да получите всеки работен ден от 08:30 до 16.30 ч. в канцеларията на училището.

    

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ

 

УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС

 

ВОДНОСПАСИТЕЛЕН МИНИМУМ

 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Училище "Свети Климент Охридски" е на 159 години. То е средищно - в него учат над 300 деца и ученици от петте селa: Глушник, Блатец, Драгоданово, Трапоклово, Горно Александрово. Към училището e присъединенa и  подготвителната група на полудневна детска градина "Щастливо детство" в село Драгоданово с 20 деца.

 

В ОУ "Св. Климент Охридски" работят 32 педагози, от които:

- бакалавър – 16 педагогически специалисти

- магистър   – 16 педагогически специалисти

 

От педагогическите специалисти с професионално-квалификационна степен са 17:

I ПКС    –  2 педагогически специалисти

II ПКС   –  1 педагогически специалисти

III ПКС

IV ПКС  –  9 педагогически специалисти

V ПКС   –  5 педагогически специалисти

 

 

        

 

 

 

ОБЯВА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

 

 

Партньори

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

УЧИЛИЩЕТО ИМА ЛЕТОПИСНА КНИГА, КОЯТО Е ЗАПОЧНАТА ПРЕЗ 1960 ГОДИНА.

 

В КРАЯ НА ВСЯКА УЧЕБНА ГОДИНА ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО ОТБЕЛЯЗВА НАЙ-ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ В ЖИВОТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ИСТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО, КОЯТО СМЕ ПУБЛИКУВАЛИ СА ЧАСТИЧКИ ОТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ГОДИНИТЕ.

ПРОЧЕТЕТЕ И СЕ ДОКОСНЕТЕ ДО АТМОСФЕРАТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ...

 

ГОРДЕЙТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ НА ЕДНО ОТ НАЙ-СТАРИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА, НО ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНО ОТВЪН И МОДЕРНО ИЗГЛЕЖДАЩО ОТВЪТРЕ.

 

 

Контакти